Домаћи задатак за пролећни распуст

Математика:

1

2

Српски језик:

Водити дневник за време распуста.

Једначине са множењем и дељењем

1. Реши једначине:

3*а+253= 5 302       1 465 + 24*с = 2 881        3*x + 8*x = 6 000 – 203

17 * (а:34) = 3 468

2.Када Милица помножи број својих година бројем 223, производ је 2007. Колико Милица има година?

3. Јелисавета је поделила број 8151 неким бројем и добила количник 143. Којим бројем је Јелисавета делила?

ДЕЉЕЊЕ СА ОСТАТКОМ

1. Израчунај:
4 653:2= 5                           967:5=                             31 696:7=                                211 658:3=
54 130: 44=                         12 830: 53=                     100 512: 23=
2. У првом разреду једне школе име 127 ученика. Ученици су распоређени у 5 одељења. Да ли свако одељење има једнак број ученика?
3. Ако је било 725 сличица и ако су 2 изгубљене, колико ће Ана, Марија и Сања добити сличица ако их поделе?
4. Три друга су поделила новац. Сваки од њих је добио по 467 динара. Остала су још 2 динара. Колико је било новца добио сваки друг?

Текстуални задаци – домаћи задатак

1. Слон за 7 дана попије 301 литар воде. Колико литара воде попије за 28 дана ако сваког дана пије исту количину воде?

2. У школској библиотеци има 3 780 романа, 4 пута мање збирки песама, а бајки 7 пута више него збирки песама. Колико укупно има књига у школској библиотеци?

3. Радници су правили картонске кутије. Први за 7 сати направи 2632 кутије, а други за 4 сата 1500 кутија. Колико кутија су направили ако су радили 10 сати заједно не мењајући темпо рада?

Множење и дељење – текстуални задаци

1. На географској карти један пут је дугачак 6 центиметара. У стварности, тај пут је 300 000 пута дужи. Колика је дужина пута? Изрази у километрима.

2. Тромесечна претплата за један часопис износи 480 динара. Колика је годишња претплата?

3. Цена једне мајице је 1620 динара. Цена друге мајице је 4 пута већа, а цена треће 10 пута мања од укупне цене прве и друге мајице. Колико коштају све три мајице?

4. Маја је требала један број да подели са 5, али га је грешком помножила са 5 и добила број 2 550. Који је резултат требало да добије Маја?

5. Једна школа има 927 ученика. Организован је излет на који није пошло 214 ученика. Колико треба платити превоз и ручак ученика, ако једна аутобуска карта кошта 118 динара, а један ручак 134 динара?

Множење и дељење

  1. Производ бројева 45 и 188 умањи 47 пута.
  2. Дељеник је број 50 880, а делилац је једнак производу бројева 16 и 12. Израчунај количник.
  3. За реновирање ресторана потребно је купити 12 столова, 48 столица и 12 свећњака. Колико је новца потребно ако сто кошта 4 319 динара, столица 2 180, а свећњак 153 динара?
  4. Године 1998. произведено је: пШенице 1 312 000t, ражи 10 пута мање него пШенице, кукуруза 3 пута више него пШенице . Колико је житарица произведено те године?

  5. Два радника треба да офарбају 1 763 прозорска окна. За колико ће дана завршити посао ако један за дан офарба 18, а други 23 оквира?